Ogłoszenia

Uwaga członkowie PKZP

1.Dnia 27 maja 2011 roku (piątek) o godz. 14.15 (drugi termin o godzonie 14:30) w Auli II Wydziału Elektrycznego przy ul. Wiejskiej 45D odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Ze względu na wagę poruszanych spraw obecność członków PKZP jest bardzo mile widziana.

2. Wnioski o pożyczki należy składać do ostatniego wtorku każdego miesiąca włącznie w Domu Studenta nr 4, pok.13 lub do końca miesiąca w Kancelarii PB (Rektorat).

Maksymalną wysokość udzielanej pożyczki stanowią trzykrotne wkłady, ale nie więcej niż 15 000 zł.

Posiedzenia Zarządu w sprawie przydziału pożyczek odbywają się raz w miesiącu do 15 każdego miesiąca. Ze względu na okres urlopowy w sierpniu posiedzenie Zarządu nie odbywa się i nie są udzielane pożyczki. Poręczycielami mogą być tylko członkowie PKZP. Członek PKZP może być jednocześnie poręczycielem tylko dwóch pożyczek.

Aktualne druki wniosków o pożyczkę, skreślenia i przyjęcia do PKZP znajdują się w na tablicy ogłoszeń przy siedzibie biura PKZP (Dom Studenta nr 4 (pokój 13)) oraz na stronie internetowej PKZP : www.pkzp.pb.edu.pl. Jednocześnie przypominamy wszystkim członkom Kasy o konieczności aktualizacji wszelkich zmian w swoich danych osobowych (adres, nazwisko, osoba upoważniona, telefon kontaktowy, adres e-mail). Aktualne dane proszę przekazywać bezpośrednio do Biura Kasy. We własnym interesie proszę potraktować tę sprawę jako bardzo ważną.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE PKZP W PB PROWADZI DOKUMENTACJĘ SWOICH CZŁONKÓW AUTONOMICZNIE I NIE MA WGLADU DO DANYCH PRACOWNIKÓW PRZEKAZYWANYCH DO DZIAŁU PŁAC CZY KADR POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ.

Jednocześnie prosimy Członków Kasy o osobiste zgłaszanie się do Biura PKZP w celu odebrania druku zestawienia sald wkładów i pożyczek.