Kontakt

Biuro Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Politechnice Białostockiej
mieści się na Wydziale Elektrycznym, pok. 125, (tel. 85 746 91 82)

czynne jest w dniach:
poniedziałki i wtorki w godz. 7.30 - 15.00


Skład Zarządu PKZP

  1. Jarosław Werdoni - przewodniczący, tel. 85 746 93 93 (Wydział Elektryczny)
  2. Wiaczesław Puczyński - skarbnik, tel. 85 746 95 93 (Wydział Budownictwa)
  3. Kruk Honorata - sekretarz, tel. 85 746 94 44 (Wydział Elektryczny)
  4. Żarnowski Kazimierz - członek (Dział Inwentaryzacji)
  5. Justyna Tołstoj-Sienkiewicz - członek

Księgowa

  1. mgr Małgorzata Antypiuk - tel. 85 746 91 82

Skład Komisji Rewizyjnej

  1. Półkośnik Maciej - przewodniczący
  2. Krzywosz Elżbieta
  3. Grażyna Bielawska